Wat is het spirituele pad

Wat is het spirituele pad?

Volgens de Boeddha  is het doel van het spirituele pad om je te ontdoen van lijden. We lijden als gevolg van de pijn die voortkomt uit ons collectieve- en individuele pijnlichaam.

Ons collectieve pijnlichaam is gevuld met pijn t.g.v. standpunten en opvattingen die onze ouders en voor ouderen in hun leven hebben opgedaan en dit dit bij de geboorte aan ons doorgegeven hebben.

De pijn uit ons individuele pijnlichaam is gevuld door de ervaringen die we hebben opgedaan in ons eigen leven. Het spirituele pad geeft de mogelijkheid om deze pijn te overstijgen om hiermee het geluk te bereiken. Dit geluk is dan niet langer afhankelijk van de omstandigheden waarin we ons begeven.

Het spirituele pad kent vele elementen. Twee ervan zijn hierbij de kern.

De vier edele waarheden:

De vier edele waarheden van het spirituele pad naar verlichting zijn:
 • Het lijden herkennen
 • Herkennen wat de oorzaak van het lijden is
 • Het beëindigen van het lijden
 • Het bereiken van verlichting

 • Het achtvoudige pad:

  Onder het achtvoudige pad wordt verstaan:
  • Juist zien
  • Juist denken
  • Juiste oplettendheid
  • Juist spreken
  • Juist handelen
  • Juiste ijver
  • Juiste concentratie
  • Juiste levensonderhoud

  • Op het spirituele pad is het doel om te gaan ontdekken wie we werkelijk zijn. Een gong massage en een klankschaal healing spelen in dit proces een belangrijke rol.

    

   gongmassage-50
Reactie plaatsen